Jednym z ważnych wydarzeń podczas IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego będzie otwarcie Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w dn. 28 września. Jest to część projektu pn. Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu, na który Centrum Obsługi Inwestora pozyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Działania w tym zakresie objęły remont pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Legionów 122D celem ich adaptacji na potrzeby młodych przedsiębiorców.Pomieszczenia zostały wyposażone w odpowiednie sprzęty biurowe oraz sprzęt komputerowy, tak aby zapewnić optymalne warunki rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych. Pomieszczenia w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości będą udostępniane dla przedsiębiorstw typu start up działających na terenie Skarżyska – Kamiennej. Z oferty inkubatora będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Skarżysku – Kamiennej.

Poza wsparciem o charakterze infrastrukturalnym, nowi przedsiębiorcy skorzystają ze szkoleń realizowanych przez Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej. Pakiet dedykowanych, skrojonych na miarę potrzeb przedsiębiorców, szkoleń oraz pomoc w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych z pewnością będą stanowiły istotne wsparcie na początku samodzielnego prowadzenia własnej firmy.

Projekt pn.: „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 ,,Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie”, Oś 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content