Rozpoczęcie Forum

9.30– 10.00 – Logowanie uczestników do systemu ZOOM – sprawy techniczne

10.00 – 10.15Otwarcie forum

Blok 1 – Czy możemy czuć się w Polsce bezpiecznie ?

10.15– 11.30

  1. Sytuacja geostrategiczna Polski w związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
  2. Bezpieczeństwo militarne Polski – wybrane aspekty 
  3. Działania wspierające uchodźców z Ukrainy na terenie województwa świętokrzyskiego 

 

Blok 2 – Kryzysy globalne a lokalna gospodarka

11.45 – 13.00

  1. Inflacja w Polsce i na świecie-czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w krajowym wzroście cen 
  2. Wpływ wojny w Ukrainie na polskie przedsiębiorstwa w świetle badań koniunktury gospodarczej statystyki publicznej 
  3. Kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju w okresie wstrząsów polityczno–  gospodarczych na świecie 

Blok 3 Sytuacja lokalnych podmiotów w czasie kryzysu

13.15 – 14.15

  1. Inwestycje prywatne i publiczne w miastach powiatowych na przykładzie Skarżyska-Kamiennej                                a) Od lokalności do globalności – rozwój firmy Wtórpol sp. z o.o.                                                                               b) Przebudowa układu komunikacyjnego Miasta – inwestycja publiczna zmieniająca oblicze Miasta 

 

Podsumowanie 14.15 – 14.30.

Podsumowanie obrad VII Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku – Kamiennej.

Program VII MFI do pobrania: 

Skip to content