Rozpoczęcie Forum

10.30 – 11.00 – Logowanie uczestników do systemu ZOOM – sprawy techniczne;

11.00Otwarcie forum

Blok 1 – Źródła finansowania rozwoju na lata 2021 – 2027

11.00 – 11.45

Założenia polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027

  • Dostępność środków finansowych dla JST w nowej perspektywie UE

  • Dostępność środków finansowych dla przedsiębiorców w nowej perspektywie UE

  • Środki krajowe dla przedsiębiorców w wymiarze regionalnym

11.45 – 12.45

Nowy Polski Ład jako instrument wielowymiarowego wsparcia rozwoju gospodarki i podniesienia jakości życia Polaków.

  • Nowy Polski Ład – co to jest i komu ma służyć ?

  • Propozycje NPŁ i ich skutki dla przedsiębiorców

  • Nowy Polski Ład i jego skutki dla JST

PRZERWA KAWOWA

(godz. 12.45 – 13.00)

 

Blok 2 – Kondycja lokalnej gospodarki w trakcie pandemii Covid-19

13.00 – 13.20

Finanse i inwestycje samorządów w dobie pandemii (stan obecny i prognoza na najbliższą przyszłość)

13.20 – 13.40

Stan przedsiębiorstw w trakcie pandemii COVID-19 i perspektywy rozwoju (wymiar krajowy i europejski)

13.40 – 14.00

W co inwestują Polacy w dobie pandemii ?

  • Rynek nieruchomości w wymiarze krajowym i lokalnym

  • Rynek instrumentów finansowych wspierających rozwój

  • Współpraca nauki i biznesu – plusy i minusy współpracy

14.00

Podsumowanie obrad Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku – Kamiennej

Skip to content