Rozpoczęcie Forum

10.30 – 11.00 – Logowanie uczestników do systemu ZOOM – sprawy techniczne;

11.00Otwarcie forum

Blok 1 – Źródła finansowania rozwoju na lata 2021 – 2027

11.00 – 11.20

Aktualna oferta PARP dla przedsiębiorców

11.20 – 11.50

Program Inwestycji Strategicznych jako instrument wielowymiarowego wsparcia rozwoju gospodarki i podniesienia jakości życia Polaków

  •  Program Inwestycji Strategicznych – przedstawienie projektu

  • Program Inwestycji Strategicznych i jego skutki dla JST oraz przedsiębiorców

PRZERWA KAWOWA

(godz. 11.50 – 12.05)

 

Blok 2 – Kondycja lokalnej gospodarki w trakcie pandemii Covid-19

12.05 – 12.35

Finanse i inwestycje samorządów w dobie pandemii (stan obecny i prognoza na najbliższą przyszłość)

12.35 – 13.00

Stan przedsiębiorstw w trakcie pandemii COVID-19 i perspektywy rozwoju (wymiar krajowy i europejski)

13.00 – 13.30

Współpraca nauki i biznesu w dobie pandemii

13.30

Podsumowanie obrad Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku – Kamiennej

Program VI MFI do pobrania: 

Skip to content