Na przełomie lat Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Skarżysku – Kamiennej stało się jednym z najważniejszych wydarzeń o znaczeniu gospodarczym w województwie świętokrzyskim.

Celem MFI jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami z Polski
i zagranicy 
(m.in. Francji, Ukrainy, Białorusi, Włoch, USA), jak również zacieśnianie więzi między gospodarkami i zachęcenie polskich przedsiębiorców do aktywniejszych działań na rynkach innych krajów.

Prezentowany jest również rosnący potencjał Skarżyska – Kamiennej, regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, kapitał ludzki i potencjał logistyczny.

Uczestnicy

Uczestnikami MFI są przedstawiciele zagranicznych i krajowych podmiotów reprezentujących przedsiębiorstwa, administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi, MFI to idealne miejsce do nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych
i spotkania cenionych ekspertów z branż istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu (finanse, strategia budowania przewagi konkurencyjnej, marketing itp.).

Konferencja towarzysząca MFI tłumaczona jest symultanicznie na język angielski i rosyjski. Organizowane są również spotkania B2B, pozwalające nawiązać nowe i ciekawe kontakty biznesowe.

Do udziału w VI MFI zapraszamy przede wszystkim firmy, które chcą rozwijać się na rynkach krajowych i zagranicznych, a także poszukują partnerów do współpracy w zakresie sprzedaży jak i zakupu różnego rodzaju towarów i usług. 

Skip to content