Prezydent Miasta Skarżysko – Kamienna oraz Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zapraszają do udziału w konkursie Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku – Kamiennej 2018 organizowanego w ramach 3. Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku – Kamiennej.

Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
W ramach Konkursu zostanie wyłoniony najlepszy pomysł biznesowy dotyczący rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Skarżyska – Kamiennej.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne, wsparcie ze strony Partnerów Konkursu w zakresie rozwoju swojego Projektu oraz możliwość ulokowania swojej firmy w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości lub Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym.

Do Konkursu można zgłaszać Projekty będące w fazie koncepcji, prototypu, we wczesnej fazie ekspansji
rynkowej, a także w zaawansowanej fazie realizacji.

Zgłoszenia Projektu na Konkurs można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie podpisanego  formularza zgłoszeniowego (poniżej do pobrania) na adres elektroniczny Organizatora tj. coi@coi.skarzysko.pl w terminie do 31 lipca 2018 roku.

Organizator zaleca Uczestnikom dołączenie do formularza zgłoszeniowego krótkiej prezentacji
multimedialnej lub filmu (w formie linku do filmu lub prezentacji zamieszczonych na dostępnym serwerze
lub np. na youtube, vimeo).

NAGRODY:

Zwycięzca Konkursu otrzyma:
a) tytuł „Zwycięzca Konkursu Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku – Kamiennej 2018”;
b) nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100);
c) pozytywną opinię Centrum Obsługi Inwestora do ulokowania swojej działalności w Skarżyskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości lub Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym;
d) wsparcie ze strony Partnerów Konkursu w zakresie rozwoju swojego Projektu;

2. Zdobywca 2. Miejsca w Konkursie otrzyma:
a) tytuł: „Zdobywca 2. Miejsca w Konkursie Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku – Kamiennej 2018”
b) nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100);
c) pozytywną opinię Centrum Obsługi Inwestora do ulokowania swojej działalności w Skarżyskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości lub Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym.

3. Zdobywca 3. Miejsca w Konkursie otrzyma:
a) tytuł: „Zdobywca 3. Miejsca w Konkursie Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku – Kamiennej 2018”
b) nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100);
c) wsparcie ze strony Organizatora Konkursu w zakresie wnioskowania do ulokowania swojej działalności
w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym lub Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Materiały do pobrania:

Formularz-zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *